ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ενημέρωση Γυμνασίων και Λυκείων περ. εν. Ηρακλείου που συμμετέχουν στους 2ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης στο Ρέθυμνο, 26 – 28 Απριλίου 2018) σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών

 

 

Ενημέρωση συναδέλφων από τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη και Παναγιώτη Παρασκευά, σχετικά με τη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών από τα Χανιά στο Ρέθυμνο για τους Παγκρήτιους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης