1οι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης: Μια γιορτή της Ρητορικής στο Ρέθυμνο

1οι Παγκρήτιοι Αγώνες Ρητορικής Τέχνης

2οι Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης

Οι δραστηριότητες του Δικτύου Σχολείων και Φορέων ενθουσιάζουν μαθητές και καθηγητές

Βίωσαν την αυθεντική επικοινωνία μέσα από την αρχαιοελληνική ρητορική τέχνη στο 3ο ΓΕΛ Ρεθύμνου